-     شرکت فولاد رویان خراسان – مطالعات اولیه تاسیس یک واحد تولید شمش فولادی به ظرفیت 000/150 تن در سال و هم چنین تهیه پروفرم های تجهیزات مورد نیاز از تامین کنندگان خارجی و داخلی

-
     شرکت یاوران زنجان – تامین مواد اولیه آهن قراضه
-     مجتمع فولاد بویر احمد – تامین آهن قراضه .و آهن اسفنجی
-
     شرکت فولاد صنعت زنجان – مشاوره در راه اندازی کوره های ذوب القایی آن کارخانه و تامین مواد اولیه و مصرفی مورد نیاز
-
     شرکت فولاد جم – تامین آهن اسفنجی و کلیه اقلام مصرفی خط تولید
-
     شرکت کیوان یزد – تامین آهن قراضه / مواد افزودنی و مصرفی خط تولید
-
     شرکت فولاد کبکان مشهد – تامین آهن اسفنجی و ارائه خدمات مشاوره ای برای بهینه سازی خط تولید
-
     شرکت کیمیا چدن اصفهان – تامین قطعات مصرفی  فولاد سازی و مواد مصرفی مورد نیاز
-
     شرکت مشاور نگراندیش – مشاوره در تهیه طرح های توجیهی فولاد